Påmeldinga til UKM 2019 startar 1. november

Du kan delta med det du vil, både på scena og bak scena, på utstillinga, som journalist, som fotograf, som konferansier og mykje meir. På UKM møtast nye og gamle vener.