Ungdommens ressurgruppe planlegg fylkesfestivalen

3. november var Rakel, Frida og Mathilde frå Ungdommens ressursgruppe (URG) i Sogn og Fjordane i Vågsøy for å planlegge UKM-festivalen Sogn og Fjordane 2019.

Der møtte dei Odd Gunnar Myhre frå Vågsøy kommune som er hovudarrangør for festivalen i 2019. Festivalen vert arrangert i Nordfjordhallen 29. – 31. mars 2019.

Odd Gunnar Myhre hadde omvising Nordfjordhallen, eit anlegg med både kultursal og idrettshall. I tillegg er der mange klasserom og møterom som kan brukast til alt frå workshops til kunstutstilling.

Ein snakka også om idear til workshops og sosiale aktivitetar under festivalen.

URG gler seg til å planlegge vidare saman med Vågsøy kommune.