Felles barn, felles ansvar 2019

31. oktober til 1.

31. oktober til 1. november 2019 inviterer Sogn og Fjordane fylkeskommune og Norsk kulturskoleråd Vestland til samhandlingskonferanse med utgangspunkt i Den kulturelle skulesekken (DKS), Ung kultur møtest (UKM) og kulturskulane i Hordaland og Sogn & Fjordane.

For meir informasjon: https://www.sfj.no/konferanse-felles-barn-felles-ansvar.415590.nn.html