Marius Hoddevik

Film: Skoleprosjekt
Eid

Dette var et skoleprosjekt jeg filmet i tiendeklasse av medelever som skuespiller. Budskapet er mot mobbing og dessverre i verstefall en konsekvens. OBS! Filmen er svært stor (900 mb). Vi har ikkje fått lasta den opp. Den må enten ettersendast eller så må den leverast i Måløy på minnepenn/harddisk. Ukm-kontakt

Personer

Marius Hoddevik, 17 år
Filmet og redigerte

Titler

How mutch can you take?

6min 40sek

I programmet

Nr 16 i Teknisk prøve for Framsyning 3
30. mar 2019 kl. 11:00
Nr 4 i Framsyning 3
30. mar 2019 kl. 18:00

Oppmøtetidspunkt

Teknisk prøve for Framsyning 3
30. mar 2019 kl. 12:05
Framsyning 3
30. mar 2019 kl. 17:50