Sceneprogram

Fredag 29.mar

Øvingsrom Nordfjorhallen
Øvingsrom Nordfjorhallen
Nordfjorhallen

Søndag 31.mar

Øvingsrom Nordfjorhallen
Øvingsrom Nordfjorhallen
Øvingsrom Nordfjorhallen
Nordfjorhallen