Sceneprogram

Fredag 29.mar

17:50
Øving med band for Framsyning 1
Øvingsrom Nordfjorhallen
Nordfjorhallen

Søndag 31.mar

Øvingsrom Nordfjorhallen
Øvingsrom Nordfjorhallen
Øvingsrom Nordfjorhallen
Nordfjordhallen
Nordfjorhallen