Deltakarprogram for helga

Fredag 13. april

Frå kl. 17:00 Registrering deltakarar Høyanger vgs.
kl. 17:00-19:00 Middag Høyanger vgs.
kl. 17:30 Teknisk prøve scene Forestilling 1 Høyangerhallen
kl. 18:00–20:00 UKM kick-off med aktivitetar Teltet
kl. 20:00-21:45 Framsyning 1 Høyangerhallen
kl. 22:00-00:00 Nattbad Høyangerbadet
kl. 22:30-23:00 Biscene Høyangerbadet
kl. 22:00-00:00 Sosiale aktivitetar: m.a. Quiz i Valhall Valhall og Aulaen
kl. 22:00-00:30 Kveldsmat Høyanger vgs.

Laurdag 14. april

kl. 08:00-10:00 Frukost Aulaen
kl. 09:00 Teknisk prøve scene Forestilling 2 Høyangerhallen
kl. 10:00 Fellessamling Kantina Høyanger vgs.
kl. 10:15-13:00 Workshops Høyanger vgs.
kl. 11:00 Teknisk prøve scene Forestilling 3 Høyangerhallen
kl. 11:30 Teknisk prøve konsert telt Høyanger vgs.
kl. 12:30-14:30 Lunsj Høyanger vgs.
kl. 13:00-13:40 Konsert telt Teltet
kl. 14:00 Opning kunstutstilling Høyanger vgs.
kl. 14:00-18:00 Kunstutstilling open Høyanger vgs.
kl. 15:00-17:00 Framsyning 2 Høyangerhallen
kl. 16:30-18:30 Middag Høyanger vgs.
kl. 18:00-20:00 Framsyning 3 Høyangerhallen
kl. 21:00-22:00 Konsert Valhall Valhall
kl. 22:00-00:00 Sosiale aktivitetar: m.a. Jam i Valhall Valhall og Aulaen
kl. 22:30-00:00 Nattkino: Los Bando Samfunnshuset
kl 22:00-00:30 Kveldsmat Aulaen

Søndag 15. april

kl. 08:00-10:00 Frukost Aulaen
kl. 10:00 Fellessamling Kantina Høyanger vgs.
kl. 10:15 Teknisk prøve scene Høyangerhallen
kl. 10:15–13:00 Workshops Høyanger vgs.
kl. 12:00-14:00 Lunsj Høyanger vgs.
kl. 14:00–16:00 Framsyning 4 Høyangerhallen
Frå kl.15:30 Avreise baguette Høyanger vgs.