Ingen UKM-aktivitet inntil videre

Alle kommunale bygg blir nå stengt ned for å hindre spredning av korono-virus.

Alle kommunale bygg blir nå stengt ned for å hindre spredning av korono-virus. Det betyr også at UKM digital må utsettes på ubestemt tid. Alle deltakerne og kontaktpersoner vil få egen sms om dette.

Vi kommer tilbake med informasjon når vi er klar til å fortsette.

For oppdatering om koronavirus, følg med på nettsidene til Storfjord kommune: www.storfjord.kommune.no.