Tre stammers møte

Vi oppfordrer folk til å melde seg på med innslag, som er på Samisk eller Kvensk.

Siden vi i Storfjord kommune har stedskiltene våre på tre forskjellige språk, måtte vi også ha ‘’Ung Kultur Møtes’’ på de tre forskjellige språkene (Norsk, Samisk og Finsk).

Minner om at påmeldingsfristen er 31. januar.

#UKMnorge #UKMarctic #UKMtroms

 

 

UKM Storfjord
Tekst: John-Aage Hamnvik, Bilde: Maria Figenschau