UKM-verkstad

UKM-verkstad er eit nytt tilbod for alle ungdomar i Stryn mellom 10 – 20 år og vert arrangert torsdag 11. januar.

UKM-verkstad er eit nytt tilbod for alle ungdomar i Stryn mellom 10 – 20 år og vert arrangert torsdag 11. januar. Der vil det mellom anna bli fokus på sceneførebuingar saman med Josefine Agathe Hove. Vi startar det heile med gratis mat kl. 15.30. Alt skjer i kulturhuset!

For å vite kor mykje mat vi skal bestille til UKM-verkstaden, ønskjer vi at dei som vil delta melder seg på via nettsida www.ukm.no/stryn. Påmeldingsfrist er 8. januar.