Uttak til fylkesfestivalen i Stordal 27.-29.april.

Det er med stor glede UKM-arrangørane i Sula kan gratulere følgjande med tilbod om å representere Sula kommune under årets...

Det er med stor glede UKM-arrangørane i Sula kan gratulere følgjande med tilbod om å representere Sula kommune under årets fylkesfestival: SCENE: Kristine Marie Høydal (song), Mari og Iver (dans/hiphop), og Tord Juul med kulturskuleband («Bookshelf»). UTSTILLING: Astri Sunde Brynhildsrud («Mitt busstopp») og Ingunn Solevåg («Heroine»). I tillegg har fagpanelet satt opp Emma og Mia («Runnin») frå scene og Håkon Devold (Oni-maske) fra utstilling i reserve om nokon ikkje kan stille.