Info til deltakerar scene

Oppmøte 17.15. Bruk deltakargarderober til venstre i hallen.

Følg med på programmet, og når dei før deg i programmet går på scena kan du/gruppa di gå inn i hallen via gangen der garderobene er, og vente bak skilleveggen.  Der vil du/gruppa bli henta til scena fra baksida.