Info til deltakarar kunst

Velkommen til UKM Sula 2020! Kunstutstillinga vil bli satt opp av arrangør i 1.etg på Friheim ved kafeen.

Velkommen til UKM Sula 2020! Kunstutstillinga vil bli satt opp av arrangør i 1.etg på Friheim ved kafeen. Innlevering av kunstbidrag på Friheim søndag 8.mars mellom kl 13-16. Husk å merke bidrag med navn. Det vil vere tegne-workshop mellom kl 14-16 der deltakarar kan skape og lære meir! Deltakarar kan ta med sin kunst heim ca 20.30, eller hente den på kultureininga på Rådhuset i dagane etter UKM.