Nominasjon til UKM fylkesfestival 2022

Takk til alle som deltok på UKM-Sula 2022.

Takk til alle som deltok på UKM-Sula 2022. DU var med på å gjere festivalen allsidig og flott! No skal alle deltakarar ha mottatt skrifteleg tilbakemelding frå fagpanelet og diplom for deltakinga. Fagpanelet har nominert nokre av innslaga til vidare utvelging for å representere Sula på fylkesfestivalen. Det er fylkeskontoret i Møre og Romsdal som gjer den endelege utvelginga.  Dei vil velge ut ifrå mangfold av uttrykk, for å få fram bredda av kultur her fylket. Dei vil også velge ut ifra geografisk spreiing, slik at så mange kommuner som mulig blir representert.  Det er altså ikkje sikkert at alle vi nominerer blir vald ut av fylket.

Dei som er nominert er:

Dansegruppa Wiped Out, fra Sula danseklubb

Glory Dogs, band frå kulturskulen

Liv Sissel Remø, song «When he sees me»

Mathea Vamråk, kunst «Blomsterjente»

Arlen Digernes, kunst «Miserable ballerina»

Den endelege utvelginga frå fylket vil bli offentleggjort etter sommerferien. Fylkesfestivalen er i Hustavika kommune i haustferien (veke 41)