UKM SYKKYLVEN 15.APRIL

For og med ungdom Meld deg på via. ukm.no. innan 11.april Alle kulturuttrykk er velkomne.

OPEN SCENE FOR UNGDOM MELLON 10 OG 20 ÅR
For og med ungdom

Meld deg på via. ukm.no. innan 11.april

Alle kulturuttrykk er velkomne.

Musikk, dans, drama, film, kunstutstilling, o.s.v.

Vi legg til rette for ein god presentasjon av ditt bidrag i utstilling eller på scena i Sykkylven kulturhus. Dette er ingen konkurranse, og vi har kutta ut juryen i år.

Du kan delta på fylkesfestivalar i haustferien oktober -23. om du er mellom 13 og 20 år.

Ta kontakt med musikkleiar/kulturskulerektor Åge Frøystad på 40471441. om du har spørsmål.