Fylkesfestivalen 2018 blir 20.-22.april.

Det er nå klart at dato for neste fylkesfestival blir 20.-22.april 2018.

Frist for kommunene til å gjennomføre sine mønstringer er satt til 26.mars.6 unique