Fylkesfestivalen 2018 blir 13.-15.april.

Det er nå klart at dato for neste fylkesfestival blir 13.-15.april 2018.

Frist for kommunene til å gjennomføre sine mønstringer er satt til 18.mars.6 unique