Unge arrangører i kommunesamarbeid – Lyngen, Storfjord og Balsfjord med spennende prosjekt for ungdom.

Kommunene Balsfjord, Lyngen og Storfjord har i flere år jobbet hver for seg med  utvikling av sine unge arrangører.

Nå skal disse kommunene innlede et samarbeid med interkommunalt samarbeid og utvikling av unge arrangører. UKM kontaktene i disse kommunene har tatt initiativet til dette prosjektet og fått tildelt midler fra UKM-Norge. På et oppstartmøte fikk vi presentert innholdet i prosjektet og diskutert hvordan erfaringene kan spres til andre kommuner.