Million til UKM Arctic og Norsk-Russisk festivalsamarbeid for ungdom.

Barentssekretariatet og Kultudepartementet støtter UKM Arctic sitt arbeid med 1.1 million kroner i 2018.

UKM sitt arbeid innenfor det norsk-russiske ungdomskultursamarbeidet er en 8-årig suksesshistorie. Suksesskriteriene til dette ligger i planlegging av kvalitetsprosesser med faglig innhold,  og solid nettverksbygging med samarbeidsorganisasjonene. Flere hundre ungdommer på norsk- og russisk side har tatt del i utviklingen av øst-vest relatert talentarbeid, et arbeid som har vært en stor inspirasjonskilde for alle som har vært med i prosjektene. Mange av deltakerne som har vært med i disse prosjektene har markert seg sterkt i kulturlivet i Troms, og mange har søkt utdanning innen kunst og kulturfeltet. I 2018 deltar nesten 100 ungdomsutøvere i prosjektene våre. Prosjektene fordeler seg på et bredt felt, alt i tråd med UKMs multikulturelle grunnidè.

Danseinnslag UKM Arctic 2018

Prosjektenes innhold i kulepunkt:

  • Visuelt kunstprosjekt med trach-art som visuell teknikk. (Utstilling i Norge og Russland)
  • Rock-møte i samarbeid med Buktafestivalen (Tromsø) og Belomor Boogie (Arkhangelsk).
  • Danseworkshopen «Arktisk takt» i Tromsø i samarbeid med folkedansprosjektet Bygda Danser og Arkhangelsk Regionale College for Kunst og Kultur.
  • Rytmisk musikkworkshop med func og jazz som utrykk. Konserter i Tromsø og høstkonsert i Arkhangelsk By.
  • Folkemusikk workshop og festivalsamarbeid i Pinjega og Leshokonsk (Russland) og Kalottspel (Målselv) Et samarbeidsprosjekt mellom UKM og Folkemusikk Nord.

Linker til videorapporter 2018

https://www.youtube.com/watch?v=E0mnlyhpVBk

https://www.youtube.com/watch?v=kFgEufMoglo