Kommunekontaktene i Troms – klar for 2019!

Kommunekontaktene i Troms har 25.okt gjort seg klar for påmelding til UKM 2019.

En entusiastisk og kompetent stab har gjennomgått alle de viktigste informasjoner, diskutert organisering og fått informasjon om arbeidet med kommune- og regionreform.