Workshop – uke

Første UKM-uka er ferdig og mange av deltakerne har deltatt på diverse workshops.

Det ble holdt en improworkshop som gikk over to kvelder. Her fikk deltakerne muligheten til å lære mer om hvordan improteater fungerer og grunnleggende prinsipper slik at de selv kunne utvikle og prøve ut det de lærte.

For de som ville lære mer om komposisjon og utforske sine musikalske sider var låtskrivingsworkshopen en fin anledning til dette. Workshopen ble hodt av Snorre Bush og Tone Ravnå Bjørnstad, som begge er studioveiledere på ISAK artist. Deltakerne fikk lære mer om ulike teknikker de kan bruke på tvers av sjangere, litt om låtstruktur og skaping av utvikling, samt hvordan lage en bra hook. Både erfarne og uerfarne fikk mye ny lærdom som de kan bruke videre i senere prosjekter.

For de som likte og danse og de som hadde lyst til å lære mer om det, ble det holdt flere workshops med utgangspunkt i forskjellige dansestiler. Danseworkshoppen i lyrisk ble holdt av Gunhild Løhre. Her var fokuset dynamikk og bevegelseskvaliteter, individuelle uttrykk og det å slippe seg løs og glede seg over dansen. I tillegg til dette ble det også holdt en workshop i Popping med Justin Ice-O Herbin fra New York. Ice-O har trent med noen av de mest kjente danserne, blant annet Elite Force, Dance Fusion, Electric Boogaloo og Boogie Brats.

En filmworkshop ble holdt av Jon Vatne og Finn Walther som er to filmskapere fra Trondheim. Deltakerne fikk muligheten til å skape en egen film i løpet av to kvelder og lære mer om de ulike rollene som skal til for å skape en film. De fikk også muligheten til å lære mer om ideprosessen som kreves for å lande på et konsept og skrive manus.

Både et kunstworkshop og cosplayworkshop ble holdt for de kunstneriske sjelene. Kunstworkshopet ble holdt av Peter James Sutton. I løpet av de to kveldene lage deltakerne skulpturer som senere skal bli satt sammen til en utendørsskulptur som skal stå foran ISAK. På Cosplayworkshopen, holdt av Santatory og Timeforlemontea, og deltakerne fikk muligheten til å lage en bracer. En bracer er en rustningdel til underarmen og for å lage denne brukte de worbla, som er et materiale som er meget mye brukt innen copsplay.