UKM Trysil utsettes og flyttes til helgen 18.-20. mars 2022

På grunn av dagens restriksjoner og begrensninger for arrangement har vi besluttet å flytte arrangementet til helgen 18.-20. mars.

På grunn av dagens restriksjoner og begrensninger for arrangement har vi besluttet å flytte arrangementet til helgen 18.-20. mars. Vi beklager dette men håper at vi ved å flytte arrangementet vil få mulighet til et mer «normalt» UKM, hvor vi kan ha publikum både på utstilling og i salen på forestillingen.

De som allerede er påmeldt trenger ikke å foreta seg noe, men de som ikke har meldt seg på og som ønsker å å delta er ny frist for påmelding er 13. februar.

Dersom det er spørsmål til dette kan dere ta kontakt med kommunens kontaktperson Beathe Sande på mail: bhs@trysil.kommune.no