Kristiansand ble årets TURBO kommune

Etter nyttår hadde UKM Kristiansand dobbelt så mange påmeldte som det bruker å ha på den tida.

Til sammen 195 deltakere deltok til slutt. Det var virkelig festivalstemning på Samsen midt i februar. Forestillingene var søndag, men det var kurs og pre prod. hele lørdagen. Til og med kunstnerne hadde sitt opplegg med pre prod. hvor de gjorde ferdig utstillingsbidragene sine og monterte utstillinga etterpå, sammen med kunstner og lærer på Gateakademiet, Elisabeth Romberg.  Husband med studenter fra rytmisk linje på UiA øvde med solister, og fikk god veiledning av Askil Holm.

Nate er også på roll-up. Foto: Torleiv Klungland

UKM Kristiansand får TURBO prisen, som er på 5000 kroner fra UKM Norge, for god rekruttering og oppmerksomhet rundt UKM. Det er gjort gjennom strategisk og god planlegging, og ikke minst med medvirkning og tett kontakt med ungdommene. Gratulerer!

Fylkeskultursjefen gratulerer Tom Andreas Kristensen med prisen.