Ender ditt innslag hos denne mannen?

Fagpanelet velger inntil 4 innslag som får spille inn en demo i studio. Innspillingen er på Haugarock i Tønsberg, 8-9.april

vestfold
Marta Murawska