Among us og skribbl.io

Har du lyst til å møte nye folk og spille Among us og scribbl.io med unge svensker og nordmenn? Bli med på kunstcampen BorderArt som i år er digital. Det blir foredrag, workshops, spill og andre aktiviteter.