Kontaktpersoner for UKM i Austevoll 2021 som video! Sjå her! (Frå 24. mars kl. 18.00)