UKM-mønstring vert webstream

UKM-lokalmønstring, som skulle vore i Ulvik onsdag 17. mars, vert flytta til Voss 19. – 21.

UKM-lokalmønstring, som skulle vore i Ulvik onsdag 17. mars, vert flytta til Voss 19. – 21. april.

Sidan det er vanskeleg å få til ei samling på vanleg måte i desse dagar, har me valt at den tradisjonelle UKM-mønstringa vert filma og sendt i etterkant. På denne måten har me kontroll på alle smitteverntiltak.

Opptaket vert gjort i Voss kulturhus fordelt over 3 dagar, og det er Voss lyd som står for det tekniske. Når opptaksdagane er ferdige, vert opptaka redigert og me set opp ein publiseringsdato der me sender opptaket.

Meinina er at opptaket vert sendt berre ein gong.

Håpar at alle som har meldt seg på, eller skal melda seg på, synest dette er ei god løysing. M har tru på at dette vert veldig moro.