Hei

UKM Frosta er under planlegging, men det er mulig at datoen 5. mars blir flyttet.

UKM Frosta er under planlegging, men det er mulig at datoen 5. mars blir flyttet. Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi vet noe mer.

Nytt av året er at Frosta ungdomsråd er sammen med oss om arrangørbiten.