UKM 2021 – Hvordan gjennomføre det koronavennlig?

Hustadvika ønsker å gjennomføre UKM til tross for at det er korona. Men UKM vil da ikke kunne gjennomføres som vanlig.

Hustadvika ønsker å gjennomføre UKM til tross for at det er korona. Men UKM vil da ikke kunne gjennomføres som vanlig.

Det som vil bli unikt iår, er:

  • Alle innslag vil bli streamet først – så vil vi etterpå lage en redigert film og legge ut konserten på nett.
  • Ingen publikum.
  • Ingen større samlinger, hvor det vil bli satt et program og deltakerne komme i små puljer.
  • Gruppeinnslag må begrenses, og helst bør deltakerne være i felles kohort.
  • Vi vil ha egne personer som er ansvarlig for desinfisering av utstyr, holde avstandene og loggføring/kontroll av deltakere.
  • Oppfordre alle til den grad det er mulig å bruke eget utstyr.

Kunstinnslag vil også bli lagt ut på nett.

Når dere har meldt dere på, som dere kan gjøre via denne linken: https://ukm.no/2021-hustadvika-hustadvikaukmlokalmonstring/

Vil vi ta kontakt med hver enkelte person/gruppe og lage et program og plan. Så mer detaljer vil komme!

Hustadvika kulturskole, som er medarrangør av UKM, har gjennom året som har vært opparbeidet seg mye kunnskap om hvordan å gjennomføre konserter og lignende med koronarestriksjoner.

Og i 2020 når koronaen kom til Norge, ble over 40 lokalmønstringer avlyst, inkludert i Hustadvika, og alle de 19 fylkesfestivalene led samme skjebne. Men iår satser UKM på fylkesnivå og nasjonalt på å gjennomføre mønstringer igjen – Og da kan ikke Hustadvika være noe dårligere!