Påmeldingen er nå stengt. Det har vært så stor pågang at vi måtte stenge påmelding før tiden. Hvis du ønsker å stå på venteliste for kurset, send mail til ann-charlotte@ukm.no

Velkommen til kurs om spillkultur og offentlige spilltilbud. Dette kurset holdes i samarbeid med Bibliogames!

Hva handler kurset om?
Dette kurset kombinerer innsikter fra spillmiljø, samfunnsutvikling og forskningsmiljø for å gi deg en helhetlig forståelse av unges digitale oppvekstsvilkår. Målet er å sette deg i stand til være en god støttespiller og fasilitator for unge som vil utfolde – og utvikle sine digitale interesser. Det inkluderer både de som ønsker å satse på e-sport, de som drømmer om å gjøre karriere på Youtube eller Twitch, og alle midt mellom. For når man har møtestedet, utstyret og menneskene på plass, kan kreativitet og talent forløses selv der man minst forventet.

Kurset starter med en innføring i hva spillkultur betyr i dagens samfunn. Vi ser på hvem som driver med hvilke spill, hva man kan gjøre med spill og digitale verktøy i dagens kunst- og yrkesliv, hvilke støtteordninger som kan bidra til å bygge opp det møtestedet kommunen drømmer om, og ikke minst ser vi på eksempler på arenaer som har lykkes med å etablere gode møtesteder for spiller.
I time to går vi gjennom anbefalt spill og spillutstyr. Det blir også en enkel gjennomgang av programvare som er nyttig for møtesteder med skaperverksted, deriblant programvare for streaming, turneringer, og spillprogrammering.

Hvem passer kurset for?
Kurset har et grunninnhold som passer for alle som jobber med spillinteresserte, uavhengig av forhåndskunnskap.

Kort om kursholder: Anders Grønning er kursleder. Han er også leder i Bibliogames. Han har jobbet i flere år med ungdom på Asker videregående skole, og er mentor for unge arbeidsledige gamere i Bibliogames samarbeid med NAV, «Spillkompetent». Han har også vært initiativtaker for den omreisende digitale kulturskolen «Gaming akademiet». Ikke minst har Anders vært spiller hele livet, og har fortsatt spill som hovedinteresse på fritiden så vel som jobb

Maks antall deltakere: 30 personer.

... Les mer
Kontaktpersoner

Påmeldingen er nå stengt. Det har vært så stor pågang at vi måtte stenge påmelding før tiden. Hvis du ønsker å stå på venteliste for kurset, send mail til ann-charlotte@ukm.no

Velkommen til kurs om spillkultur og offentlige spilltilbud. Dette kurset holdes i samarbeid med Bibliogames!

Hva handler kurset om?
Dette kurset kombinerer innsikter fra spillmiljø, samfunnsutvikling og forskningsmiljø for å gi deg en helhetlig forståelse av unges digitale oppvekstsvilkår. Målet er å sette deg i stand til være en god støttespiller og fasilitator for unge som vil utfolde – og utvikle sine digitale interesser. Det inkluderer både de som ønsker å satse på e-sport, de som drømmer om å gjøre karriere på Youtube eller Twitch, og alle midt mellom. For når man har møtestedet, utstyret og menneskene på plass, kan kreativitet og talent forløses selv der man minst forventet.

Kurset starter med en innføring i hva spillkultur betyr i dagens samfunn. Vi ser på hvem som driver med hvilke spill, hva man kan gjøre med spill og digitale verktøy i dagens kunst- og yrkesliv, hvilke støtteordninger som kan bidra til å bygge opp det møtestedet kommunen drømmer om, og ikke minst ser vi på eksempler på arenaer som har lykkes med å etablere gode møtesteder for spiller.
I time to går vi gjennom anbefalt spill og spillutstyr. Det blir også en enkel gjennomgang av programvare som er nyttig for møtesteder med skaperverksted, deriblant programvare for streaming, turneringer, og spillprogrammering.

Hvem passer kurset for?
Kurset har et grunninnhold som passer for alle som jobber med spillinteresserte, uavhengig av forhåndskunnskap.

Kort om kursholder: Anders Grønning er kursleder. Han er også leder i Bibliogames. Han har jobbet i flere år med ungdom på Asker videregående skole, og er mentor for unge arbeidsledige gamere i Bibliogames samarbeid med NAV, «Spillkompetent». Han har også vært initiativtaker for den omreisende digitale kulturskolen «Gaming akademiet». Ikke minst har Anders vært spiller hele livet, og har fortsatt spill som hovedinteresse på fritiden så vel som jobb

Maks antall deltakere: 30 personer.