Kontaktpersoner for GAMING / E-SPORT WORKSHOP mandag 17:00-21:00

Ann Helen Singstad

Jan Erik Landrø

Torill Marie Sitter