Kontaktpersoner for GAMING / E-SPORT WORKSHOP torsdag 12:00-16:00

Ann Helen Singstad

Jan Erik Landrø

Torill Marie Sitter