Kontaktpersoner for GAMING / E-SPORT WORKSHOP torsdag 17:00-20:00

Ann Helen Singstad

Jan Erik Landrø

Torill Marie Sitter