Kontaktpersoner for GAMING / E-SPORT WORKSHOP mandag 12:00-16:00

Ann Helen Singstad

Jan Erik Landrø

Torbjørn Netland

Torill Marie Sitter