Fylkesfestivalen

På grunn av økt smitterisiko den siste tiden har UKM Rogaland bestemt å gjennomføre fylkesfestivalen som et digitalt arrangement.

Fylkesarrangementet vil foregå 15.-18. april på Vågen videregående skole i Sandnes, men digitalt og etter retningslinjer for «høy smitterisiko». Det vil bli gjort video- og lydopptak av innslagene i studio. Opptak startes allerede torsdag 15. april, for deltagere fra de nærmeste kommuner, for at hver enkelt deltager skal få god tid og bli ivaretatt på best mulig måte.

Høy smitterisiko:

  • UKM Rogaland blir gjennomført som et digitalt arrangement.
  • Ingen overnatting.
  • Deltakere får hvert sitt tidspunkt for opptak i Vågen-salen.
  • Studiotiden kan utvides, bedre tid til gjennomkjøring, gjennomkjøring med mentor etc. slik at den enkelte deltaker får mest mulig ut av deltakelsen
  • Deltakere kan delta på andre aktiviteter i tillegg til fremføring i studio, slik at alle tilbys et dagsprogram i Sandnes. Basert på de erfaringen vi gjorde i september.
  • Kunstnerne vil få et eget digitalt visningsrom/katalog samt tilbud om workshops i forbindelse med selve helgen, lagt til rette i fysisk mindre grupper.