De som ønsker å utvikle seg som sangere kan melde seg på denne workshopen! Sangpedagog Thomas Andreassen kommer for å hjelpe sanginteressert ungdom med å bli tryggere på seg selv, og å videreutvikle seg.
Nettpåmeldingen er stengt. Hvis du vil melde deg på, eller endre din påmelding, kan du snakke med kontaktpersonene.
Spørsmål?

De som ønsker å utvikle seg som sangere kan melde seg på denne workshopen!

Sangpedagog Thomas Andreassen kommer for å hjelpe sanginteressert ungdom med å bli tryggere på seg selv, og å videreutvikle seg.