UKM TRYSIL UTSETTES TIL 16.-18. APRIL 2021

Vi utsetter UKM på grunn av den siste tidens restriksjoner i forbindelse med Covid 19.

Vi utsetter UKM på grunn av den siste tidens restriksjoner i forbindelse med Covid 19.

Mange restriksjoner knyttet til pandemien gir mange usikkerhetsmomenter knyttet til den planlagte lokale UKM i Trysil. Det er også per nå få påmeldte til ukm Trysil. Dette tror vi i stor grad skyldes at mange ikke har fått møtes for å øve, lage innslag eller lage bidrag til utstilling.
Innlandet fylkeskommune har også avlyst den fysiske fylkesfestivalen som skulle vært i Trysil i slutten av april. Dette gjør at det ikke lengre legges føringer for når lokale UKM arrangement må gjennomføres.
Ungdomsrådet og kulturavdelingen vil gjøre alt som er mulig for å kunne gjennomføre UKM lokalt i Trysil, men mener at det beste nå utsette arrangementet litt, også for å kunne få et best mulig UKM.

Ny dato for UKM Trysil blir helgen 16.-18. april. Det planlegges med kick-off for deltakerne, workshop, utstilling og forestilling. Ny påmeldingsfrist blir da 22. mars

Dersom noen ønsker å benytte seg av mulighet om å synge eller spille med husbandet er fristen for å melde seg 12. mars.

Ettersom det ikke blir noen fysisk fylkesfestival vil ingen sendes videre til å representere Trysil i år.

Helgen 22-25. april vil det gjennomføres en felles digital fylkesfestival for hele Innlandet. Festivalen vil bestå i digitale workshops, masterclasses og opplegg for inspirasjon og læring innen alle sjangere man normalt kan melde seg på. Det vil bli muligheter for deltagere til å delta på et større antall kurs enn vanlig. Målsettingen er at alle deltakere fra 13-20 år på lokal UKM skal få mulighet til å delta på den digitale fylkesfestivalen. Så om du melder deg på og deltar på UKM i Trysil vil du også få mulighet til å delta på den digitale fylkesfestivalen.

Ta kontakt med kommunekontakten Beathe Sande, Trysil kommune om du har spørsmål.

Vi håper å se deg på UKM Trysil i april!