Her får deltakarane informasjon om korleis ein best presenterer verka sine på ei utstilling, og skal i samråd med coach og andre kunstnarar sette opp utstillinga. Om det er mange påmelde delar vi deltakarane i mindre grupper for å overhalde smitteverntiltaka. Utstillinga vert ståande i 2 veker. Her kan ein melde seg på fram til 8.mars. 

 

... Les mer
Nettpåmeldingen er stengt. Hvis du vil melde deg på, eller endre din påmelding, kan du snakke med kontaktpersonene.
Kontaktpersoner

13. mars får kunstnarane treffe ein coach i utstillingslokalet på Spinneriet. Her får deltakarane informasjon om korleis ein best presenterer verka sine på ei utstilling, og skal i samråd med coach og andre kunstnarar sette opp utstillinga. Om det er mange påmelde delar vi deltakarane i mindre grupper for å overhalde smitteverntiltaka. Utstillinga vert ståande i 2 veker. Her kan ein melde seg på fram til 8.mars.