Kontaktpersoner for UKM festivalen i Agder øst 2022

 

Harald Stensland

produsent

 

Tonje Eikrem Jacobsen

Fylkeskontakt

 

Ane Skjævestad

Produsent kunst

 

Hanna Ruud

konferansier mentor

Bård Torstensen

Produsent scene

Andreas Tveit

Flerkamera produsent

 

John Håvard Nomedal

Mentor media

Kurt Langemyr

Teknisk Arendal kulturhus

Finn Cato Andersen

Teknisk Arendal kulturhus