Kontaktpersoner for Byglands mønstring. Gjennomføres på Evjemoen Kino og scene