Kontaktpersoner for UKM regionfestival Valdres 2022, 23. april

Gunvor Elene Thorsrud

Nina Espeseth Grønbrekk

Kulturkonsulent

Andreas Kristian Johansen