Kontaktpersoner for Nominerte til UKM-festivalen i Stjørdal 24.-28.juni 2022

Ann-Kristin Helleberg

Gaute F. Schrøder

Maria Grimstad Tollefsen

Sigrun Tomt Ulset