Verksteder på St.Croix

Når UKM Viken møtes i Fredrikstad 20.-22 juni blir det tre spennende verksteder/workshops du kan velge mellom. Du trenger ingen forkunnskaper på noen av verkstedene.

Animasjonsverkstedet: E6 medieverksted arrangerer animasjonsverksted der du får jobbe med to morsomme animasjonteknikker, rotoskoping og lysanimasjon.

Musikkverkstedet blir holdt av Jonas Bjerketvedt og kommer til å fokusere på å skape musikk/lyd til film. Spille inn og redigere lyder, eller bruke instrumentet ditt på nye måter.

Fotoworkshop: I denne fotoworkshopen skal vi snakke om alt i fra Kamerateknikk, komposisjon og teknikk og måter å ta bilder på. Historiefortelling, bilderedigering og måter å vise fram bilder på, man lærer hvordan man kan ta annerledes bilder og eksperimentere både digitalt og fysisk! Deltakeren trenger hovedsakelig et kamera men mobil fungerer også veldig bra. Ta med et kamera man føler seg komfortabel med å bruke! Trenger ikke å ha profesjonelt utstyr. Workshopholder: Felix Falck-Næss

Danseworkshop: På dansegruppa vil vi har fokus på hvordan å produsere bevegelser fra egen kropp og hvordan å bygge en koreografi rundt disse elementene. Ingen forkunnskap er derfor nødvendig for å kunne delta på dette kurset. 

Julianne har sin bakgrunn ifra fakultetet for utøvende kunstfag og har etter endt utdannelse utviklet en interesse for å veilede folk i å forstå sin egen kropp bedre og bygge relasjoner til andre og seg selv gjennom bevegelse.  

Hvis du er glad i å røre på kroppen og er nysgjerrig på hvilke muligheter din kropp har så blir dette kurset for deg! Deltakere som ønsker det, kan opptre på St.Croix Festivalen 22.juni kl 17.

Workshopholder: Julianne Solli

Sang- og sceneworkshop: Liker du å synge og opptre? Har du lyst til å prøve ut noe nytt og utfordre deg selv litt? Aurora og Shad kan hjelpe deg til å strekke deg litt lenger som sanger og scene- artist. Om du er helt nybegynner eller har holdt på en stund, er denne workshopen topp for deg.

Begge workshopholderne har, tross sin unge alder, lang erfaring med å skrive låter og stå på en scene.

Deltakere som ønsker det, kan opptre på St.Croix Festivalen 22.juni kl 17.

Workshopholdere: Aurora Okkelmo og Shad Amin