Øvingsrom er åpne

Mulighet for å booke øvingsrom på kulturskolen mellom 15:00-17:00 dersom innslaget ditt trenger en siste finpuss, eller om du ønsker å jamme sammen med noen venner. Øvingstid bookes i sekretariatet.

Tilbake til rammeprogrammet