Øvingsrom er åpne

Mulighet for å booke øvingsrom på kulturskolen mellom 12:00-14:00 dersom innslaget ditt trenger en siste finpuss, eller om du ønsker å jamme sammen med noen venner. Øvingstid bookes i sekretariatet.

Tilbake til rammeprogrammet