Julianne Ugelstad Klavenes

Konferansier
Hustadvika

Jeg liker å snakke og har fått gode tilbakemeldinger av lærerne på presentasjoner på skolen. I tillegg har jeg gått i speidern og tatt ordet på kretsens årsmøte (kretsting). Jeg har ikke vært på UKM før.

Personer

Julianne Ugelstad Klavenes, 15 år

I programmet