Avlyst!

Agder fylkeskommune har besluttet å avlyse UKM festivalene i Agder.

Agder fylkeskommune har besluttet å avlyse UKM festivalene i Agder. Myndighetene oppfordrer oss alle til å bidra i en nasjonal dugnad for å ikke bidra til økt spredning av Korona virus. Konsekvensene av rask spredning kan blir utfordrende for mange. I forlengelsen av det har fylkesrådmannens lederteam 9. mars 2020 vedtatt flere begrensninger for Agder fylkeskommune, og opererer på bakgrunn av «føre-var-prinsippet».

Basert på Folkehelseinstituttets nye retningslinjer for arrangementer har Agder fylkeskommune besluttet at UKM fylkes festivalene i Agder 2020 avlyses grunnet arrangementets art og fare for smittespredning av korona viruset.

Dette er svært beklagelig, først og fremst for alle deltagere, men også for alle andre involverte i arrangementet. Vi vil se på alternative løsninger fremover, men situasjonen er såpass uavklart per dags dato at ingen konkrete planer legges.

Hva som skjer videre i forhold til den nasjonale UKM festivalen og deltagelse der kommer vi tilbake til på et senere tidspunkt.