1. NOVEMBER åpner påmeldingen

Det er like før påmeldingen åpnes og her i lokalområdet er mange ungdommer allerede godt igang med planlegging av lokalmønstringen.

    24. September ble det holdt en «UKM-gathering» i Tynsets kommunestyresal med kommune- og kulturskolekontakter og mange ivrige ungdommer kom med flotte ideer til både workshops og gjennomføring av kommende lokalmønstring.

Mia Preine ifra KUA holdt et foredrag om hva UKM er, hva man kan bidra med, og hva som er mulig å få til. Her ble det både fortalt ut ifra KUAs og hennes eget ståsted, og om hennes egne erfaringer ifra tidligere lokal- og fylkesmønstringer. Sammen med resten av gjengen ble det i grupper idé myldret om både workshops og interesser. Noe som er veldig viktig å få frem er at INGEN ideer er for teite eller dårlige. Vi noterte ned alle ideene og pratet lenge sammen om hva ungdommen i våre to kommuner ønsker å få til. Vi er et mangfold av forskjellige identiteter og kulturer, det finnes så utrolig mange forskjellige interesser. Fotball og dans står ikke lenger øverst på lista, nå står også e-sport, altså gaming, og grafitti, håndtverk og biler sterkt på interesselista.

Ungdommen håper å få til et spennende UKM i sesongen mot lokalmønstringa. Det er kommet ønsker om flere «gatherings» hvor det kan holdes på med sprell og moro. Det er godt likt at de voksne også er med på ideene og tankegangen vår og at det jobbes for at også vi yngre skal få til noe. Det er så artig å få til noe sammen, noe som vi har fått være med på å bestemme.

UKM skal være av ungdom for ungdom, og det blir det i hvert fall hos Tynset og Alvdal!