FAGPANEL 2020

Alle som deltar på UKM vil få en tilbakemelding fra noen fagpersoner.

Alle som deltar på UKM vil få en tilbakemelding fra noen fagpersoner. I Birkenes er vi strålende fornøyd med at det hvert år er frivillige som sier JA til å være med i fagpanelene, og de gjør en kjempejobb med å gi en skriftlig tilbakemelding til de som deltar . De sitter selvfølgelig i salen under selve mønstringen ! Vår lokale mønstring er den aller viktigste og det er alltid himla moro at så mange er med!

Fagpanelene får også i oppdrag og sende noen videre til fylkesmønstringen som i 2020 vil være i Arendal kulturhus i slutten av mars. Landsmønstringen skal i 2020 være på Hove utenfor Arendal.

De som er med i fagpanel er:

scene:

  • Kari Hjembo danselærer/instruktør. Jobber på Valstrand skole
  • Per Arne Botn. Musiker. Spiller i Rød Mix og arrangerer Gummibåtfestival!
  • Kent-Arild Ludvigsen Lærer i bla musikk v/Birkeland skole
  • Bjørn Olav Hartvigsen. Sanger og låtskriver. Går nå på musikk-konservatoiriet i Kristiansnd. Har gitt ut egen CD. Har deltatt pøå UKM mange ganger både lokalt, regionalt og nasjonalt.
  • Emilie Rainer Battle Sivertsen. Danselærer i kulturskolen. Er utdannet innen musikal/teater/dans.

Utstilling:

  • Leder Andreas Emil Hansen  habil fotograf og kunstinteressert
  • Jenny Hiller,  fagkompetanse innen visuell kommunikasjon
  • Kaja Frigstad har studert design i 3 år ved Universitetet i Lincoln i England. Hun har en bachelor i «Fashion studies»