Kontaktpersoner for UKM-festivalen i Finnmark

Lurer du på noe om UKM i din kommune, må du ta kontakt med lokalkontakten din. Kontaktinformasjon finner du ved å velge din kommune .

 

Anne Turid Garshol

Fylkeskontakt

789 63 271
finnmark@ukm.no
på facebook
 

Bård Stien

Prosjektleder

908 83 488
bsn@svk.no
på facebook
 

Karoline Heggedal

Produsent

926 01 423
kheg@svk.no
på facebook