Akro UKM 12/3 gjennomføres

- men UKM Fredrikstad tar korona på alvor

I disse korona-tider, følger vi myndighetenes råd, og vurderer fra time til time om ukm- arrangementene kan gjennomføres.

Fredrikstad kommune skriver følgende:
«Folkehelseinstituttet anbefaler nå at arrangementer med over 500 deltagere avlyses eller utsettes. Fredrikstad kommune følger oppfordringen. For offentlige arrangementer med mer enn 100 deltagere bør det gjennomføres en risikovurdering.»

Fredrikstad kommune oppdaterer fortløpende her:
https://www.fredrikstad.kommune.no/aktuelt/

Vi forventer ikke mer enn 100 deltakere / publikummere på Akro-UKM 12. mars kl 19 i Glemmen Akropark. Vi oppfordrer deltakere og publikummere til å vise hensyn. Har du sykdoms- symptomer bør du holde deg hjemme. Vi andre satser på en topp opplevelse, og følger disse rådene :

Ved gjennomføring av arrangementer, bør man forholde seg til de råd som generelt gjelder for å begrense alle typer smittespredning:

  • God håndhygiene og hostehygiene generelt, og tilrettelegging for dette ved arrangementer. Prøv å unngå håndhilsning.
  • Informasjon om god hånd- og hostehygiene skal være tydelig (plakat kan lastes ned fra FHIs sider )
  • God kapasitet for håndhygiene, enten håndvask med såpe og vann eller desinfeksjonssprit. Dette er spesielt viktig ved toalettområder og ved spisesteder.
  • Vurdering av matservering med tanke på minst mulig risiko for smittespredning. I den fasen vi er nå betyr det god informasjon om håndhygiene og mulighet for enten håndvask eller desinfeksjon i umiddelbar nærhet til matserveringen. Det betyr også bevissthet rundt tildekking og berøring av mat.
  • Forsterket renhold. I den fasen vi er nå betyr det å ha en plan for hyppig vask med såpe og vann av dørhåndtak og andre flater mange berører, hyppig vask av toaletter, kjøkken og matserveringsområder.
  • Gi informasjon på forhånd om at personer med symptomer på luftveisinfeksjon ikke skal komme på arrangementet.