Opplevelse lokalt er viktigst

Vi mener heldagsopplevelsen er premie i seg selv. Tenker du på det å "komme videre", har vi litt facts om det her.

En del deltakere er opptatt av dette med «å komme videre». Klart det er spennende. Men de fleste er enige om at det å være på lokal-UKM er en gevinst nok i seg selv. UKM Fredrikstads heldagsopplevelse, der du møter mange andre kulturinteresserte ungdommer, er ille moro 😀

Vi ønsker altså å tone ned dette med videresending. UKM er ikke en konkurranse. De som blir plukket ut til videresending til en fylkesfestival, og senere til landsfestival, skal representere bredden av ung kultur i Fredrikstad. Selvsagt er det også stas. Vi skulle ønske alle deltakerne kunne få blitt med på det også. Sånn er det dessverre ikke.

I Arrangørhåndboken fra UKM Norge står det dette om videresending:

«KRITERIER FOR UTPLUKKING:
Ved uttak til fylkesfestivalen skal det legges vekt på at bidragene
gjenspeiler den kulturelle bredden i den enkelte kommunen. Fagpanelet
bør være oppmerksom på det nyskapende, på innslag
som bygger på en kreativ idé, og vurdere originalitet, tolkning og
formidling. Andre stikkord kan være kommunikasjon, formidlingsevne,
og mot til å gå nye veier. Det er viktig at ønsket om nyskaping
og originalitet ikke ekskluderer innslag hvor tradisjon og definert
form er bærebjelker i uttrykket, f.eks folkemusikk, klassisk musikk
og klassisk dans.
UKM er ikke en «talentiade», men juryen kan likevel ikke unnlate å
se på teknisk- og kunstnerisk kvalitet. Det er også naturlig å vurdere
kvalitet i forhold til alder og andre forutsetninger»

UKM Østfold (de heter fortsatt det – tross Viken) sier dette om kvoter for videresending til fylkesfestivalen i Moss april 2020:

«KVOTER 2020: innslagene som sendes videre må minimun 50% av deltakerne være mellom 13 og 20 år. (eks. Martin på 13 år kan sendes videre med sin bestemor på 90 år).

Mønstring med opptil 50 deltakere: 3 sceneinnslag og 3 kunst: – MAKS 20 personer
Mønstring med 51 – 100 deltakere: 6 sceneinnslag og 6 kunst: – MAKS 30 personer
Mønstring med 101 deltakere eller flere: 8 sceneinnslag og 8 kunst:– MAKS 40 personer
Mønstring med over 200 deltakere: – kontakt UKM Østfold…

Unge arrangører: Maks 4 videre
UKM Media: Maks 3 videre
Flerkamera: Maks 2 videre
Konferansier, litteratur: Fri kvote, men utfra kvalitet
Film: fri kvote, men utfra kvalitet. OBS! Maks 2 personer kan følge filmen. 
Fylket kan sende film/filmer på totalt 6 minutter til UKM Norge.

OBS! Maksgrensen gjelder alle deltakere din kommune sender videre (scene, kunst, arrangør, media, konferansier, film, litteratur).«

Så da har dere en pekepinn på hva Fagpanelene må tenke på i forbindelse med videresending.
Sees på UKM Fredrikstad.